Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Prace organów KPOIA » Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

WNIOSEK O WPIS DO e-CRUB
28.09.2023, 23:40:11

Wniosek o wpis do e-CRUB dla osób, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna KPOIA RP
19.09.2023, 18:58:58

Zgodnie ze Statutem okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych.
Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego i Regulaminem Okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Zgodnie z Ust...

PODSUMOWANIE 20 LAT PRACY OKK
30.03.2022, 21:02:00

Podsumowanie 20 lat pracy OKK