Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 28.09.2023 | Aktualizacja: 28.09.2023, 23:40:11

WNIOSEK O WPIS DO e-CRUB

Wniosek o wpis do e-CRUB dla osób, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. do pobrania z załącznika.

Wnioskodawców uprasza się o sprawdzenie, czy w aktach osobowych KPOIA RP znajduje się oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza uprawnień budowlanych. Sugerowany kontakt telefoniczny bądź osobisty z biurem KPOIA RP.

Załączniki: