Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Nowy grafik dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
05.06.2024, 14:16:05

13 czerwiec 2024 rok w godz. od 16-00 do 18-00

 

 

Dyżury OROZ KPOIA RP odbywają się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP .

Członek KPOIA RP zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby rozmowy z OROZ KPOIA RP do biura KPOIA RP wraz z podaniem nr telefonu, a biuro przekieruje to zapotrzebowanie do OROZ KPOIA RP, który niezwłocznie skontaktuje się z członkiem izby.

Zaproszenie uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w XI edycji konkursu Kształtowanie Przestrzeni. Tegoroczny temat to „Kiedyś w przyszłości”.
07.03.2024, 13:02:24

W załączniku przesyłam notatkę prasową i plakat.

Katarzyna Ludwicka

Biuro KPOIA RP

Zawiadomienie
21.01.2024, 11:37:16

W załączniku przesyłam zawiadomienie o zwołaniu XVII Sprawozdawczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP i III Nadzwyczajnego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Katarzyna Ludwicka
Biuro KPOIA RP

Składki i opłaty obowiązujące w 2024 roku
02.01.2024, 10:32:13

- składka członkowska 112 zł miesięcznie (1344 zł rocznie)

- składka członkowska w okresie zawieszenia 11,20 zł miesięcznie (10% składki podstawowej).    

- opłata za wpis na listę członków Izby 630,00 zł

- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1590,00 zł

- opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek ) 630,00 zł

- opłata za szkolenie uzupełniające 210 zł (niezależna od opłaty za ponowny wpis)

Katarzyna Ludwicka

Biuro KPOIA RP

Obsługa prawna
09.06.2022, 23:59:19

Koleżanki i Koledzy, członkowie KPOIA RP,
informujemy, że konsultacje i doradztwo w sprawach prawnych prowadzi mecenas Wojciech Gorczyca.
Członek KPOIA RP zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby pomocy prawnej do biura KPOIA RP wraz z podaniem nr telefonu, a biuro przekieruje to zapotrzebowanie do mecenasa Wojciecha...

PODSUMOWANIE 20 LAT PRACY OKK
30.03.2022, 21:02:00

Podsumowanie 20 lat pracy OKK

Objaśnienia KRIA w sprawie ubezpieczenia OC
26.04.2021, 15:28:02

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie danych konta do płatności składki za polisy OC zawodowe Architektów zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji na stronach Izb Okręgowych Architektów RP. W razie zapytań ze strony członków IARP prosimy o wrócenie uwagi czy osoba chcąca się ubezpieczyć złożyła wniosek w ramach systemu członkowskiego. Część osób błędnie myśli, że wystarczy dokonać wpłaty

Alior Bank SA , Nr konta: 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390


iExpert.pl. SA

Al. Jerozolimskie 99 lok 3202-001 Warszawa

W przypadku przelewów zagranicznych:

IBAN-PL 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

SWIFT-ALBPPLPW

Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest złożony wniosek po zalogowaniu w systemie IARP, a następnie opłacenie składki na w/w nr konta.

SAMA WPŁATA NA KONTO UBEZPIECZYCIELA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z ZAWARCIEM POLISY UBEZPIECZENIOWEJ. NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CZŁONKOWSKIEGO.

Po zaksięgowaniu składki, wnioski są procedowane w polisy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W tytule przelewu prosimy podać tylko nr przynależności do IARP (numer członkowski), lub nr Pesel


 

Krajowa Izba Architektów RP
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
Tel. 22 827 85 14 wew. 11

 
UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU
30.11.2020, 18:35:14

W zamieszonym niżej linku zamieszczono prezentację (wraz załącznikami) dotyczącą ubezpieczenia Utraty dochodu na wypadek NNW lub choroby, w tym Covid-19, wraz z OWU i kl. nr 5 określającą przedmiot i zakres tego ubezpieczenia.

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3349

 

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Architekta
03.04.2020, 10:48:23

Niżej przedstawiamy KOMUNIKAT KRIA w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC

"W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego."

Elektroniczny dostęp do norm
18.02.2019, 18:22:05

Wprowadzono bezpłatny dostęp do Bazy Polskich Norm dla członków IARP na stronie głównej Izby Krajowej (po zalogowaniu).
 

Już funkcjonuje System Informacji Prawnej LEGALIS
03.10.2018, 18:56:06

W załączniku informacje o uruchomionym pilotażowo dostępie (dla członków IA)

do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
28.05.2018, 17:36:46

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:


 

Uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r.) ? notatka ze spotkania.
08.01.2011, 12:31:15

Niżej zamieszczamy projekt jednostronnie spisanej notatki przez Radę KPOIA RP, z odbytego w dniu 5 stycznia 2011 spotkania w siedzibie Urzędu Miasta w Bydgoszczy, w sprawie „uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z  dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r. )”.

Projekt notatki ...

Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów
17.09.2010, 00:00:00

Przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2010 roku każdy członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość wygenerowania sobie i wydrukowania zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów samodzielnie.