Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 08.01.2011 | Aktualizacja: 08.01.2011, 12:31:15

Uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r.) ? notatka ze spotkania.

Niżej zamieszczamy projekt jednostronnie spisanej notatki przez Radę KPOIA RP, z odbytego w dniu 5 stycznia 2011 spotkania w siedzibie Urzędu Miasta w Bydgoszczy, w sprawie „uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z  dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r. )”.

Projekt notatki planujemy wysyłać do uczestników spotkania z prośbą o akceptację jej treści. O efektach przeprowadzonych konsultacji poinformujemy członków KPOIA RP.

PROJEKT NOTATKI :

„:Dnia 05 stycznia 2011 roku doszło  do spotkania przedstawicieli:

- Urzędu Miasta Bydgoszczy,

- Urzędu Miasta Torunia,

- Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

- Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

W podjętej dyskusji próbowano wypracować wspólne stanowisko w sprawie uwierzytelniania dokumentów w postępowaniu administracyjnym w wydziałach administracji budowlanej.

Dyskusję  zdominowały poglądy:

1/ W przypadku architektów przedstawienie/przedłożenie wydruku wygenerowanego przez system informatyczny IARP zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego  spełnia wymogi oryginału.

Ze względu na fakt, że Izba Architektów  zrzesza wyłącznie architektów posiadających uprawnienia budowlane w zakresie architektury bez ograniczeń, nie zachodzi potrzeba dodatkowego  załączania  dokumentu o posiadanych uprawnieniach.

2/ W przypadku członków Izby Inżynierów Budownictwa przedstawienie /przedłożenie wydruku wygenerowanego przez system informatyczny IIB  zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego  również spełnia wymogi oryginału.

Dodatkowo (ze względu na zróżnicowany zakres uprawnień członków IIB) uzasadnione jest dołączanie uwierzytelnionych urzędowo kopii uprawnień.

3/ W przypadku pozostałych dokumentów załączanych w Projekcie Budowlanym jeden z  egzemplarzy dokumentacji (pozostający w archiwum urzędu) powinien zawierać oryginały lub urzędowo uwierzytelnione kopie.

Rozwiązania te  mają charakter tymczasowy,  do czasu wypracowania lub doprecyzowania metod obsługi projektu w  urzędach”