Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 16.05.2024 | Aktualizacja: 16.05.2024, 14:42:55

Organy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP kadencja 2022-2026

Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów

Przewodnicząca: Małgorzata Schmidt
Wiceprzewodniczący:

Anna Łaniecka

Maciej Kodzik

Sekretarz: Katarzyna Glamowska-Arsoba
Skarbnik: Piotr Koziej
Członek:

Krzysztof Żurowski

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Anna Rembowicz-Dziekciowska
Wiceprzewodniczący: Janusz Mikielski
Sekretarz: Joanna Chróśniak
   

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Przewodnicząca: Adrianna Tyrakowska
Wiceprzewodniczący: Włodzimierz Witwicki
Sekretarz: Marta Bejenka - Reszka

 
 
Członkowie:

Małgorzta Kulejewska

Maciej Kuras

Andrzej Myga

Joanna Czerniakiewicz

Ewa Jasińska

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodnicząca:

Iwona Maria Zyman-Frydryszek

Wiceprzewodnicząca:

Monika Hahn

Sekretarz: Marina Grzybek
Członkowie:

Sylwia Jankowska

Natalia Warmbier

Kinga Bujnowska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 

Rzecznik:

Zastępca Rzecznika:

 

Maciej Markowski

Emilia Kűhn-Ciupak

 
 
Delegaci na Zjazd Krajowy
Delegaci:

Małgorzata Schmidt

Piotr Kołodziejuk

Marek Grosz