Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Prace organów KPOIA » Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny KPOIA RP
19.09.2023, 19:00:31

Okręgowy sąd dyscyplinarny, jako sąd pierwszej instancji, rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby. Orzeka w sk...