Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Prace organów KPOIA » Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej KPOIA RP
19.09.2023, 18:58:29

Zgodnie ze Statutem okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w szczególności prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby.

Działa w granicach ustalonych ustawą i Regulaminem okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z Ustawą okręgo...