Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Prace organów KPOIA » Rada

Rada KPOIA RP
19.09.2023, 18:57:45

Zgodnie ze Statutem okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Okręgowej rady izby.