Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Prace organów KPOIA » Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna KPOIA RP
19.09.2023, 19:00:17

Okręgowa komisja rewizyjna w szczególności sprawuje kontrolę nad działalnością okręgowej izby. Kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.