Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 18.09.2023 | Aktualizacja: 18.09.2023, 11:39:07

Seminarium naukowo-techniczne nt. Rola i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej w budownictwie

W dniu 27 września 2023 r. na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbędzie się seminarium naukowo-techniczne nt. Rola i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej w budownictwie, którego głównymi pomysłodawcami są członkowie bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Seminarium ma na celu określenie zasad poprawnej współpracy między uczestnikami procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza między kierownikiem budowy (robót), inwestorem i geodetą. Podczas seminarium będzie omówiona między innymi problematyka dotycząca aspektów prawnych i technicznych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu. Będą przedstawione informacje związane z istotą funkcjonowania bazy znaków geodezyjnych, systemem zarządzania oraz ich ochroną. Zapraszamy do czynnego udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego przewidziano bezpośrednią wymianę doświadczeń i informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu opracowania standardów poprawnej i efektywnej współpracy.

Poniżej przesyłamy link, aby każdy zainteresowany mógł od razu przejść do strony i zapoznać się z materiałami.

https://gik.pbs.edu.pl/


Załączniki: